De Start- en Kennismakingsweek

De eerste week

Planning van de start of kennismakingsweek   2023
In de eerste week maak je natuurlijk kennis met je mentor en klas. 

Hier onder vind je de planning van de eerste week.