In de eerste week gaan we gezamelijk met je klas en mentor een aantal zaken regelen:

Wat moet je allemaal in de eerste week geregeld hebben?

Wat moet er allemaal in de eerste week geregeld zijn?